Idag har jag presenterat två direktiv som jag fått igenom i kommissionen. Det handlar om ett förslag mot trafficking och människohandel och ett om övergrepp mot barn, inte minst barnpornografi på nätet. Båda förslagen är hett efterfrågade av medlemsländer, frivilligorganisationer, Europaparlamentet samt enskilda och själv känner jag ett stort engagemang i detta. Övergrepp mot barn är bland de grövsta brott som kan begås och vi behöver bättre verktyg i EU för att tillsammans bekämpa detta.

Förslagen tar ett helhetsgrepp och utgår från behovet att förebygga, beskydda, lagföra och arbeta i partnerskap (På engelska blir det bättre: prevent, protect, pursuit och partnership).

Det handlar bland annat om att definiera brotten på samma sätt i hela EU, att delvis harmonisera straffskalorna, att se till att traffickingoffer (som förvisso inte bara är barn) får ett antal grundläggande rättigheter beträffande rätt till vård, rättshjälp och stöd vid vittnessituationen. Jag ska vidare anställa en anti-trafficking coordinator som kan hålla kontakt med alla medlemsländer och samordna erfarenhtsutbytet.

Vad gäller övergrepp mot barn så föreslår vi också här gemensamma definitioner, straffharmonisering och att s.k ”sexturister” utomlands skall kunna lagföras i EU. Jag föreslår också att medlemsländerna, förutom att försöka stänga ner barnpornografiska websiter också ska hitta sätt att blockera tillgången till dem. Detta görs redan i dag i flera länder, bland annat i Sverige och det fungerar bra.

Detta förslag har i vissa kretsar rönt viss uppmärksamhet då de hävdar att kommissionen censurerar nätet. Det argumentet kan jag dock inte förstå – barnpornografiska bilder kan aldrig ses som en yttranderättsfråga, det är en grovt kriminell handling som kränker samhällets allra mest sårbara. Blockeringer skall givetvis ske efter noggrann prövning, med tydlig information till användaren och det finns juridiska möjligheter att överklaga.

Jag hoppas nu att medlemsländerna och europaparlamentet snarast tar sig an förslagen så att nya skärpta regler och verktyg så snart som möjligt kan komma på plats.

Inför förberedelsen av presentationen idag hade jag mycket god hjälp av ett besök hos Stockholmspolisen i torsdags natt. Kommissionen mot människohandel arbetar systematiskt med trafficking och prostitution i Stockholm och de berättade om ett tillslag de precis gjort mot en liga som organiserat sexköp med flickor i Sverige som sålt sina tjänster via internet. De berättade om spaning, avslöjande, hur tillslaget planerades och jag fick också besöka de helt vanliga lägenheter där flickorna tog emot kunder. Skrämmande, men intressant. Jag var också med några timmar på Malmskillnadsgatan på spaning efer sexköpare och var med om några tillslag. En vanlig torsdagkväll i Stockholm…