Jag tillbringade förmiddagen på G8-konferensen i Paris. Det var en väldigt intressant diskussion om narkotika och kokainvägarna till Europa över Atlanten, allt oftare via Västafrika. Kokainanvändningen ökar i Europa och handeln med detta genererar enorma pengar och ödelägger såväl liv som ibland hela länder. Förutom G8-länderna var det ett femtontal andra ministrar från bl.a. Colombia, Brasilien, Senegal, Peru, Bolivia, Mali. Det var en spännande diskussion om hur vi kan samarbeta i förebyggande syfte.

Tyvärr kunde jag bara stanna halva dagen eftersom Europaparlamentet hade bestämt att de ville ha en debatt om migration och Schengen i Strasbourg. Deras ovilja att senarelägga debatten några timmar gjorde att jag fick rusa för att ta tåget till Strasbourg. Barroso och jag tog debatten tillsammans och vi gjorde vårt bästa för att tala om för ledamöterna att vi inte vill riva upp Schengen utan tvärtom stärka samarbetet.