Träffade Europaparlamentets talman i fredags då han var på besök i Stockholm. Jerzy Buzek är polsk politiker från Solidaritetsrörelsen och, som jag skrivit tidigare, är det av stark symbolisk betydelse att en polack nu leder Europaparlamentet, 20 år efter Berlinmurens fall. Vi åt lunch med statsministern och därefter satt Buzek och jag och talade om gemensamma frågor som rör parlamentet och rådet: ett antal lagstiftningsakter där vi måste samarbeta, läget i klimatfrågan samt vad han tror om omröstningen om Barroso. Han trodde nog at det skulle bli en omröstning under sessionen i Strasbourg men ville inte sia om resultatet.

Vi talade också om procedurerna kring tillsättandet av en ny kommission. Oavsett fördrag måste ju en sådan komma på plats snarast och kommissionsledamöterna skall frågas ut av Europaparlamentet innan de kan godkännas. En sådan procedur tar 5-6 veckor under förutsättning att inte någon kandidat faller bort och inte får godkänt. Det hände ju 2004, jag var själv med då en majoritet av EP-ledamöterna inte ville godkänna den föreslagne italienske kommissionären Rocco Buttiglione.

Om Lissabonfördraget går igenom införs en rad institutionella förrändringar som berör Europaparlamentet och då måste vi snarast komma igång för att få dessa på plats. Vi identifierade vilka frågor det var, men samtidigt kan vi inte göra något förrän efter den irländska folkomröstningen. Från Dublin kommer rapporter om att ja-sidan fortfarande leder men att nej-sidan knappar in något. Det kommer att bli en riktig rysare.