Jag läser i dagens DN om läget inför bärplockarsäsongen i norra Sverige. Sverige liksom många andra länder i Europa är beroende av tillfällig arbetskraft för bärplockning, i jordbruket, i turismsektorn mm. Alla siffror av detta slag är osäkra, men uppskattningar tyder på att EU tar emot över 100 000 säsongsarbetare varje år.
 
Det är viktigt att vi har ett tydligt regelverk för hur detta ska ske, för att undvika att arbetskraft utnyttjas och luras eller tvingas att jobba under oacceptabla förhållanden. Sverige har de senaste åren gjort viktiga reformer för att underlätta för arbetskraftsinvandring, men på europeisk nivå finns mycket kvar att göra. Jag lägger därför fram ett paket om arbetskraftsinvandring nästa vecka med ett gemensamt regelverk för säsongsarbetare.
 
Europa befinner sig förvisso i en ekonomisk kris med hög arbetslöshet och på många håll är motståndet stort mot att prata om arbetskraftsinvandring just nu, men EU står inför en gigantisk demografisk utmaning. Vi kommer att behöva invandring om vi ska klara välfärden, och en av mina viktigaste ambitioner för de kommande fyra åren är att öppna upp Europa för arbetskraftsinvandring. De förslag jag hoppas kunna presentera på tisdag nästa vecka är ett första steg.