I ett London till stora delar helt fokuserat på påvebesöket har jag trots allt haft två intressanta dagar. Har haft samtal med alla ministrarna på home office om säkerhet, organiserad brottslighet, asylfrågor och kampen mot terrorismen. Storbritannien har ju s.k opt out inom dessa områden men jag tycker mig skönja en mer konstruktiv attityd och i flera beslut avser de att ”opta in”. Annars predikar de mest praktiskt samarbete, t ex i asylfrågor. Det är förstås viktigt men vi behöver också ett regelverk för att garantera viss standard och likabehandling av flyktingar. Åt lunch i vackra Westminister med EU-ministern David Liddington och samtalet handlade mest om den kommande långtidsbudgeten.

På kvällen talade jag på en middag ordnad av Centre for European Reform. Jag talade om migrationsfrågor och om den säkerhetsstrategi jag kommer att lägga fram under hösten och det blev en intressant diskussion efteråt.

Idag har jag varit på Heathrow och tittat på hur gränskontrollen jobbar med e-borders, hur de genom passagerardata stoppar kriminella och potentiella terrorister. Det kallas för PNR (Passenger Name Records) och är något som polis och tull på flygplatser använt i många år, men nu finns det datoriserade system.

 Europeiska rådet har givit kommissionen i uppdrag att ta fram förslag på ett EU-PNR så vi tittar på det nu. I det sammanhanget är det förstås intressant att se hur britterna jobbar.