Photo: mightykenny Creative Commons

Photo: mightykenny Creative Commons

Transparency International presenterade i veckan sitt index av förekomsten av korruption i världen. Organisationen koncentrerar sig på hur medborgare uppfattar graden av korruption inom sitt lands offentliga sektor och indexet är en sammanvägning av flera källor, t.ex. från Freedom House och World Bank. TI konstaterar att graden av maktmissbruk och korruption fortfarande är hög i de flesta länder.

Grekland placerar sig sämst av EU-länderna med sin 94 plats. Man delar platsen med bland annat Moldavien, Senegal och Colombia. Det är mycket oroande. TI betonar att man tidigare i år uppmanade EU att ta tag i korruptionen för att tackla den finansiella krisen. Mer om korruptionen i Grekland kan du läsa här.

Närmast Grekland kommer Bulgarien, som delar 75:e plats med bland annat Liberia och Tunisien. EU-länderna Lettland, Italien, Tjeckien och Rumänien ligger också på ett resultat under 50, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. En allmän trend ser trots allt ut att vara att central- och östeuropa har förbättrat sig jämfört med tidigare år, men tyvärr är det en osäker analys av rankingen, eftersom TI bytt skala från 1-10 till 0-100 vilket gör jämförelser svåra.

Danmark, Finland och Sverige placerar sig högst upp av EU-länderna. Man ska inte luras att tro att t.ex. Sverige på fjärde plats är fläckfritt. I rapporten påpekas åter igen att Sverige är ett av få länder i världen som fortfarande inte har ett transparent system för bidrag till politiska partier. I sammanhanget kan det vara intressant att läsa svenska säkerhetspolisen rapport om otillbörlig påverkan på det demokratiska statsskicket, som publicerades i november i år . Sammantaget har antalet misstänkta fall av korruption (i rapporten definierat som ”händelser där samhällsföreträdare varit den organiserade brottsligheten behjälpliga”) uppgår till 114 misstänkta fall mellan augusti 2009 och oktober 2011. Majoriteten av fallen gäller tjänstemän som läckt sekretessbelagd information till brottslingar. De flesta av fallen rörde polisanställda som läckt information.

Korruptionsgraden varierar kraftigt mellan EU-länder, men det finns inget land som är befriat från detta, vilket innebär både kostnader för samhället och ett undergrävt förtroende för politiker och samhällets myndigheter. Nästa år kommer jag som ansvarig kommissionär för anti-korruptionsarbete publicera en rapport där vi redogör för åtgärder i alla 27 medlemsländer, vad som fungerar och vad som inte gör det och ge varje land förslag på förbättringar.