EC3 LogoI mars förra året föreslog jag att vi skulle sätta upp ett center för att bli bättre på att samordna kampen mot brottsligheten på nätet. Den är allt mer gränsöverskridande och medlemsländerna behöver samarbeta mer för att vi ska komma åt de stora organiserade ligorna som gör att vi inte fullt ut kan känna oss trygga i vårt internetanvändande. Det är därför roligt att högkvarteret för den europeiska cyberbrottcentret  EC3 invigs nu på fredag i Haag. Idag bjöd vi – den entusiastiske chefen för centret Troels Oerting och jag – de journalisterna som inte hinner till Haag på fredag en på en förhandstitt här i Bryssel. Du hittar ett klipp från presskonferensen här. Och några av de artiklar som publicerats här och här. Jag återkommer med en rapport på fredag från själva invigningen i Haag.

European Cybercrime Centre (EC3) är en plattform för samarbete för de europeiska polismyndigheterna och deras cyberexperter, men vi knyter också till oss akademiker, NGOs, företag etc för att kunna göra gemensamma hotbildsanalyser mm. Den organiserade brottsligheten på nätet utvecklas väldigt fort och har varit svår att komma åt. Det nya samarbetscentret finansieras inom ramen för Europol och ska i huvudsak hjälpa medlemsländernas polismyndigheter med att samordna expertis, information och analys av brottsligheten för bästa möjliga brottsbekämpning: från onlinebedrägerier med identitetsstölder, utpressning genom virusangrepp och andra hot mot vår vardag på nätet. Bara kontokortsstölder på nätet genererar miljarder till den organiserade brottsligheten varje år. Vi hoppas också att EC3 ska vara behjälplig i bekämpandet av spridning av bilder av sexuella övergrepp på barn, ett vidrigt brott. Något som vi jobbar globalt emot genom det samarbete vi lanserade i slutet av 2012.