You are currently browsing the tag archive for the ‘EU-USA’ tag.

Photo: EbS

Photo: EbS

Jag är mycket glad över att vi idag inleder ett spännande arbetsår genom att publicera flera texter med EU:s förslag till text i det handelsavtal (TTIP) som vi förhandlar med USA. Det är första gången som kommissionen har offentliggjort sådana textförslag från bilaterala handelsförhandlingar och det är ett led i den utlovade ökade insynen i TTIP-förhandlingarna.

Våra textförslag är alltså de konkreta formuleringar av åtaganden som EU skulle vilja se i TTIP. De åtta textförslagen omfattar konkurrens, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd, tullfrågor, tekniska handelshinder, små och medelstora företag, och tvistlösningen GGDS. Vi publicerar även EU:s ståndpunkter som förklarar vår strategi för teknik, fordon, och hållbar utveckling. Totalt blir 15 dokument tillgängliga.

För att göra innehållet mer tillgängligt för gemeneman så har vi också tagit fram en förklaringstext som ska hjälpa icke-experter att förstå innehållet i de offentliggjorda texterna. En ordlista och en serie faktablad ska ge en inblick i vad förhandlingarna handlar om och vad EU vill uppnå. Allt detta blir ett bra komplement till allt som redan finns på vår hemsida om TTIP och kan förhoppningsvis leda till att en del frågetecken rätas ut och misstänksamhet lägger sig. Vi kommer i samma andra fortsätta offentliggöra texter allteftersom de blir klara.

Möte med Eric Holder, USA:s justitieminister

Möte med Eric Holder, USA:s justitieminister

Två gånger om året träffar jag och min kollega Viviane Reding våra amerikanska motsvarigheter Attorney general Eric Holder och acting secretary for homeland security Rand Beers (den nye Ministern är ännu inte godkänd av kongressen.)  Med i delegationen är naturligtvis ordförandeskapet, de litauiska ministrarna, samt inkommande ordförandeskap i detta fall den grekiske justitieministern.

Solen strålade i ett höstvackert Washington och vi pratade om viktiga områden där vi samarbetar tex cybercrime, Syrien,  kampen  mot trafficking och sexuella övergrepp mot barn på nätet, terrorism, dataskydd etc. Samtalen präglades naturligtvis mycket av de avslöjandena som Snowden gjort, något som har påverkat samarbetsklimatet med USA på ett negativt sätt.

Den ilska och frustration som många av vi européer känner över avslöjandena om NSAs övervakning, delas av många amerikaner. Vi hade en lång diskussion om de reformer som diskuteras i kongressen och som president Obama har uttalat stöd för. Det är ännu oklart i vilken utsträckning det får  konsekvenser för européer.  En viktig del i att öka förtroendet i våra relationer skulle vara att enas om en övergripande dataskyddsövetenskommelse. Förhoppningen är att detta ramverk, som förhandlats i flera år nu skall kunna presenteras nästa sommar.

I samband med mötet passade jag också på att fortsätta konsultationerna om TFTP avtalet. Jag träffade David Cohen, biträdande finansminister och sedan Caroline Atkinson som är Vita husets deputy security advisor för internationell ekonomi.

Solen strålade och det var sommarvarmt när vi landade i Madrid på torsdag eftermiddag. Tyvärr hann vi inte njuta så mycket av vädret under de två mycket intensiva dagarna vi tillbringade med mina amerikanska kollegor. EU och USA träffas två gånger om året för att diskutera inrikes och rättsfrågor och denna gång skedde det under ledning av det spanska ordförandeskapet. Från EUs sida var det de två spanska ministrarna, de belgiska eftersom de tar över vid halvårsskiftet samt jag och Viviane Reding från kommissionen. USA representerades av Janet Napolitano, Secretary for homeland security, samt justitieministern Eric Holder.

Vi hade konkreta och bra diskussioner om samarbete i kampen mot terrorism och organiserad brottslighet, juridiskt samarbete, Guantanamo, migrationsfrågor mm . Jag redogjorde för vilka krav EU ställer för att vi ska kunna få ett nytt SWIFT-avtal och vi enades om att inleda dessa förhandlingar så snart rådet formellt antagit förhandlingsmandatet. Det blev en konstruktiv diskussion och det finns en vilja från båda sidor att hitta lösningar samtidigt som jag tror att amerikanarna inser att dataskyddet måste förbättras. Det kommer trots det att bli tuffa förhandlingar under våren men det är bra att ha träffats och suttit ner tillsammans och identifierat svårigheterna innan de riktiga förhandlingarna drar igång.

Vi talade också om cybercrime och jag tog upp frågan om barnpornografibrott och de websiter som finns på amerikanska servrar. Vi kom överens om att fördjupa samarbetet här för att få bort barnpornografi från nätet, eventuellt blir detta tema för vårt nästa möte i Washington i oktober.

Hann även med att tala på ett frukostmöte som arrangerades av Nueva Economia Forum. Där var ca 200 företagsledare, journalister, politiker och andra opinionsbildare. Det blev en intressant
diskussion. Du kan läsa talet här

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: