På sina håll i bloggosfären är upprördheten stor över det dokument man grävt fram som visar min hemliga plan för att censurera internet.

Om jag tillåts påpeka det är det man har hittat slutsatserna från senaste RIF-rådet (rådet för rättsliga och inrikesfrågor, alltså det forum där EU:s medlemsstaters ministrar möts). Slutsatserna därifrån är offentliga och finns här.

Min hemliga plan är alltså varken min eller särskilt hemlig.

Däremot är naturligtvis så att rådsslutsatserna innehåller uppmaningar till kommissionen. Det blir nu upp till oss att titta närmare på dessa frågor. Men att i en iver att misstänkliggöra mig och kommissionen genom att göra mig ansvarig för ministerrådets slutsatser är att vilseleda hur EU fungerar.