jag hörde att Mona Sahlin numera är emot ett svenskt euromedlemskap. Ja, att argumentera för att Sverige borde vara med i eurogemenskapen är väl inte det enklaste just nu. Jag kan mycket väl förstå folks oro. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det som händer i Grekland inte är eurons fel. Problemet är att Grekland under lång tid systematiskt misskött sin ekonomi, inte gjort de reformer som skulle varit nödvändiga, struntat i eurons regelverk och därtill fifflat med statistiken och skickat in felaktig information till Bryssel.

Jag tror att det kommer att visa sig att den rådande krisen för euroländerna ännu närmare varandra, som kriser ofta gör. Då kommer ett svenskt utanförskap bli än mer påtagligt. Därför är jag fortfarande övertygad om att det vore klokt av Sverige att gå med fullt ut i eurosamarbetet. Den slutsatsen har också Estland dragit och hela landet intensifierar nu sina förberedelser för att kunna gå över till euron så snart som möjligt.