You are currently browsing the tag archive for the ‘klimatfrågan’ tag.

Det svenska ordförandeskapet kommer tillsammans med kommissionen att representera EU vid G20-toppmötet i Pittsburgh den 24-25 september. Som en förberedelse inför det har jag idag förankrat ordförandeskapets politik i Europaparlamentet. I morgon kommer statsministern att hålla en middag med sina stats- och regeringschefskollegor för att förankra politiken hos övriga regeringar.

Vi har gjort många kraftfulla åtgärder i form av stimulanspaket, ökade resurser till IMF och samordnade regleringar för finansmarknaderna. Man kan nu vara försiktigt hoppfull om att det, ekonomiskt sett, värsta ligger bakom oss. Däremot är det mycket allvarligt med den stigande arbetslösheten.

Vid G20 förväntar vi oss att ytterligare steg ska tas vad gäller samordnade regleringar av finansmarknaderna. En fråga som flera har europeiska ministarar tagit upp är att bonussystem ibland lett till ökat risktagande. Vi hoppas komma med förslag på principer för bonusar till Pittsburgh.

Vidare är det viktigt att nu tänka på hur vi åter får balans i statsbudgetarna efter detta extrema läge. Vi måste ha så kallade exit-strategier ut ur krisen. Klimatfrågan kommer förstås också upp på G20. Vi måste ta ett steg framåt för att lösa finansieringen av klimatåtgärderna.

Oj, det var väldigt vilka reaktioner jag fick på gårdagens inlägg där jag kallade Piratpartiet för ett enfrågeparti. Några hävdar att partiet minsann har ett brett fokus och en mängd olika ståndpunkter. Någon gläder sig åt att ett smalt fokus gör att piraterna slipper kompromissa, och ytterligare en undrar varför ett parti måste ha en åsikt i exempelvis klimatfrågan.

Ok. Jag går med på att Piratpartiet även tycker till i andra integritetsaspekter på aktuell EU-lagstiftning. Det är vi flera som gör, bland annat folkpartiet.

Jag har noga läst piratpartiets hemsida och måste konstatera att faktum kvarstår: inte ett ord nämns om alla de andra stora frågor som EU har att lösa just nu: klimatfrågan, hur vi ska ta oss ur den ekonomiska krisen eller bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. För det är just dessa frågor som parlamentet har att hantera. Varje dag, året om. Och jag står fast vid att ett ansvarsfullt parti måste bekänna färg i de frågor som faktiskt dominerar dagordningen.

PP skriver på sin hemsida att man kommer att rösta med ”sin partigrupp” i frågor som ligger utanför den smala politiska plattformen. Men vilken partigrupp då? Den gröna och den liberala gruppen nämns som tänkbara, trots att de har helt olika politisk inriktning i väldigt många frågor. Både liberalerna och den gröna gruppen stödjer dock Lissabonfördraget, där PP säger blankt nej. Lissabonfördraget innebär att EU blir mer demokratiskt än idag, varför tycker Piratpartiet att dagens Nicefördraget är så bra? Oklarheterna kring vad PP tänker göra under fem år i parlamentet, om de kommer in, kan knappast bli större.

Imorgon röstar Europaparlamentet om telekompaketet. Det verkar sannolikt att kompromissen går igenom. Formuleringen som nu föreslås hoppas jag kan skapa tydlighet och lugna ner den stundtals känslosamma debatten. Naturligtvis kan vi inte acceptera att personer kan anstängas från internet såsom det framställts i diskussionen. Det är inte bara PP som bryr sig om individen, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

Malmström på Twitter

Senaste kommentarer

Netikett

Kommentarskribenter måste hålla sig till anständig samtalston. Diskussionen ska ske med respekt för alla människors lika värde. Detta gäller även för länkar.
wordpress statistics
%d bloggare gillar detta: